NLDE

Het Lutterzand

De Dinkel slingert zich door het Lutterzand!

De Dinkel door het LutterzandLandgoedcamping het Meuleman ligt in het natuurgebied Het Lutterzand. Dit gebied ligt aan de voet van de stuwwal uit de ijstijd, en is 600 hectare groot. Het bestaat uit heidevelden, zandverstuivingen, bossen met grove den en jeneverbesstruweel. Dwars door het gebied slingert zich het riviertje De Dinkel. Door de eeuwen heen heeft De Dinkel zich “ingevreten” in het zand. Hierdoor zijn vroeger deze ┬ásteile oevers ontstaan.

Het Lutterzand leent zich uitstekend om de fietsen en wandelen. Er zijn meerdere restaurants in het Lutterzand.

Kijk ook eens op www.hetlutterzand.nl

Lutterzand

Twente